(Photo: Reuters / NTB Scanpix).

Sep 1, 2018 | News

Bore- og kontrollsystema på offshoreinstallasjonane våre vert stadig meir avanserte. Graden av automatisering stig, og fleire og fleire komponentar er kontinuerleg kopla på nett. Det betyr også at risikoen for cyberangrep mot boreriggar aukar.

Potensielle ugjerningsmenn kan vere hackarar, terroristar eller regimer som ønskjer å demonstrere makt eller statuere eit eksempel.

– Å handtere uønskte hendingar i kontrollsystem og kritisk infrastruktur er komplisert nok utanfor olje- og gassindustrien. Får ein virus i naudsystema på ein borerigg, der ein arbeider under enormt trykk og har svært lita tid til å reagere, kan det få katastrofale konsekvensar, seier Siv Hilde Houmb.

Houmb har doktorgrad i cybersikkerheit og er teknologidirektør i det norske selskapet Secure-NOK, der ho har leia eit forskingsprosjekt som har utvikla verktøy for effektiv handtering av cyberangrep offshore.

We in Secure-NOK™ have designed our solutions bottom-up for industrial purposes. SNOK™, our cybersecurity monitoring solution, discovers and alerts of break-in attempts on automation and control systems.
CONTACT INFO

Headquarters
Secure-NOK™ AS
Grønnegata 142
2317 Hamar, Norway

Offices Oslo
Gaustadalléen 21
0349, Oslo, Norway

Offices Stavanger
Professor Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger, Norway