Mar 14, 2018 | News

Secure-NOK, det norske spesialistselskapet innen industriell cybersikkerhet, har inngått partnerskap med Siemens om å integrere Secure-NOKs løsninger for industriell cybersikkerhet med Siemens’ portefølje av robuste industrielle nettverksprodukter.

Moderne industri preges i dag av økt digitalisering, automatisering og nettverkskommunikasjon. Dette gjør industriell infrastruktur sårbar for cyberangrep som tidligere i hovedsak rammet IT-nettverk. Virksomheter som driver kraftproduksjon- og distribusjon, vannverk, transportstyring, eier olje- og gassinstallasjoner, fabrikker og mye annet er i økende grad utsatt for cyberangrep som kan forårsake avbrudd og i verste fall ulykker og ødeleggelse.

We in Secure-NOK™ have designed our solutions bottom-up for industrial purposes. SNOK™, our cybersecurity monitoring solution, discovers and alerts of break-in attempts on automation and control systems.
CONTACT INFO

Headquarters
Secure-NOK™ AS
Grønnegata 142
2317 Hamar, Norway

Offices Oslo
Gaustadalléen 21
0349, Oslo, Norway

Offices Stavanger
Professor Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger, Norway