News & Events

Latest News

Hvordan håndtere digitale angrep på kritisk infrastruktur?

Hvordan håndtere digitale angrep på kritisk infrastruktur?

Datastyrt kraftforsyning, oljeproduksjon og trafikkstyring er sårbar for cyber trusler. Digitalisering av kritisk infrastruktur og fabrikkers produksjon gir store muligheter for effektivisering og økt driftssikkerhet. Men når kraftforsyning, oljeproduksjon og...

New SNOK™ release 1.8.2 is available.

The SNOK™ software suite version 1.8.2 has been released with enhancements to improve security event detection, performance and usability. The SNOK™ Endpoint Monitoring module version 1.8.2.collects and analyzes more data related to network connections, user login...