News & Events

Latest News

Vil du være med å sikre kritisk infrastruktur mot cyberangrep?

Vil du være med å sikre kritisk infrastruktur mot cyberangrep?

Er du vårt neste team-medlem? Secure-NOK Technology AS er et cybersikkerhetsselskap med fokus på industri. Vi tilbyr teknologi til kunder som eier kritisk infrastruktur og industrielle anlegg. Vi opererer innen kraft, olje og gass, industriell produksjon, transport og...

How vulnerable is Norwegian critical infrastructure?

Paper published on quantitative vulnerability assessments for critical infrastructure  Secure-NOK's Yi-Ching Liao has, as part of the research project CybWin (Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures) proposed a methodology for...

Cybersecurity Webinar: CERT and SOC for Air Navigation Services

CybWin project holds first webinar on CERT and SOC for Air Navigation Services Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures – Legacy to Digital Twin, the CybWin project is a research project on cybersecurity for Critical...