Vil du være med å sikre kritisk infrastruktur mot cyberangrep?

Oct 9, 2020 | News

Er du vårt neste team-medlem?

Secure-NOK Technology AS er et cybersikkerhetsselskap med fokus på industri. Vi tilbyr teknologi til kunder som eier kritisk infrastruktur og industrielle anlegg. Vi opererer innen kraft, olje og gass, industriell produksjon, transport og andre bransjer med økt digitalisering og automatisering av virksomheten.

Vi søker dyktige medarbeidere som kan bidra i å utvikle selskapet videre. Secure-NOK Technology AS er et norsk selskap med kunder nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er aktiv i forskning og utvikling innen industriell sikkerhet og har blant annet et strategisk samarbeid med Institutt for Energiforskning (IFE). Selskapet har et globalt produktpartnerskap med Siemens hvor vår overvåknings-teknologi leveres integrert med utvalgt nettverksutstyr fra Siemens’ portefølje.

Vi søker kandidater til tre forskjellige roller. Du må ha relevant utdannelse, være nytenkende og ha gode mellommenneskelige egenskaper. Les om alle våre ledige stillinger:

Stillingstittel: Softwareutvikler

Vi ser etter softwareutviklere til vår utviklings avdeling som ønsker utfordringer og å bidra med sin kompetanse til å videreutvikle Secure-NOK’s teknologi for overvåkning og varsling av hendelser i kritisk infrastruktur. 

Ansvarsområder:

 • Utføre selvstendige oppgaver innen utvikling av teknologi.
 • Være aktiv i arkitektur, modellering, utvikling og testing av teknologiem

 Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Minimum 3 års relevant erfaring.
 • Relevant grad fra høyere utdanning.
 • Kunne vise til individuelle resultater, for eksempel som prosjektleder
 • Nytenkende og omstillingsvillig.
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Er pålitelig og kan, ved behov, sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig i henhold til sikkerhetsloven.

Stillingstittel: Utviklingsleder

Vi ser etter en kandidat som vil være leder for utviklingsavdelingen i Secure-NOK Technology AS. Rollen vil være sentral i å videreutvikle selskapet og teknologien til Secure-NOK. Vi ser etter en person som er motivert for å bygge opp organisasjon, teknologi og relasjoner med våre partnere og kunder.

 Ansvarsområder: 

 • Lede team av utviklere
 • Være ansvarlig for videre utviklingen av teknologien til selskapet
 • Etablere prosesser og prosedyrer for leveranse til kunder.
 • Bindeledd mellom utvikling, ledelse og rådgivning.

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Relevant grad fra høyere utdanning.
 • Erfaring med personalledelse.
 • Kunne vise til individuelle resultater, for eksempel som prosjektleder.
 • Nytenkende og omstillingsvillig.
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. 
 • Er pålitelig og kan, ved behov, sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig i henhold til sikkerhetsloven.

Stillingstittel: Systemingeniør

Vi ser etter kandidater som kan være bindeleddet mellom utviklings avdelingen og kundene til Secure-NOK Technology AS. Oppgaven er å bistå med bygging, testing og leveranse av teknologien til Secure-NOK til kunder. Videre å veilede kunder med implementering og konfigurering av vår teknologi.

 Ansvarsområder: 

 • Administrere Secure-NOK Technology sin lab med industriell teknologi
 • Bygging og leveranse av teknologien til kunder.,
 • Uttesting og verifisering av teknologien
 • Bistå kunde og selgere med teknisk evaluering og implementering i kundes infrastruktur.

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års relevant erfaring.
 • Relevant grad fra høyere utdanning innen It og/eller automasjons systemer.
 • Komfortabel med ansvar for kundeprosjekter.
 • Kunne vise til individuelle resultater, for eksempel som prosjektleder.
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Klarerbar for Hemmelig i henhold til sikkerhetsloven.

Secure-NOK tilbyr:

 • Meget spennende stilling i et innovativt selskap
 • Gode betingelser
 • Snarlig tiltredelse er ønskelig, men tilpasses rett kandidat 
 • Mulighet for kontinuerlig faglig utvikling

Arbeidssted: Stavanger, Oslo eller Hamar

Søknad:

Send søknad og CV via annonse på finn.no https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=192566541  eller til jobs@securenok.com innen utgangen av 20. oktober 2020.

For spørsmål, kontakt: Rune Halvorsen, Rune.halvorsen@securenok.com +47 916 57 071.