Hvordan håndtere digitale angrep på kritisk infrastruktur?

Hvordan håndtere digitale angrep på kritisk infrastruktur?

News Datastyrt kraftforsyning, oljeproduksjon og trafikkstyring er sårbar for cyber trusler. Digitalisering av kritisk infrastruktur og fabrikkers produksjon gir store muligheter for effektivisering og økt driftssikkerhet. Men når kraftforsyning, oljeproduksjon og...
New SNOK™ release 1.8.2 is available.

New SNOK™ release 1.8.2 is available.

The SNOK™ software suite version 1.8.2 has been released with enhancements to improve security event detection, performance and usability. The SNOK™ Endpoint Monitoring module version 1.8.2.collects and analyzes more data related to network connections, user login...
Securing rigs agains cyber attacks (Norwegian)

Securing rigs agains cyber attacks (Norwegian)

(Photo: Reuters / NTB Scanpix). Bore- og kontrollsystema på offshoreinstallasjonane våre vert stadig meir avanserte. Graden av automatisering stig, og fleire og fleire komponentar er kontinuerleg kopla på nett. Det betyr også at risikoen for cyberangrep mot boreriggar...

Drilling in the digital age: A new world begins to take shape

Read interview with Secure-NOK’s Nina Tvedt featured in the Drilling Contractor’s article about drilling in the digital age. In 1965, Gordon Moore, one of the co-founders of Intel, predicted that the number of transistors on an integrated circuit would...